NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA: nacionalno preverjanje znanja so standardni postopki preverjanja znanja in je obvezno za učence šestega in devetega razreda. Ob koncu pouka v šestem razredu je preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.
Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo. V šolskem letu 2018/2019 bo na naši šoli tretji predmet LIKOVNA UMETNOST.

Pogledate si lahko tudi publikacijo z podrobnimi informacijami za učence in starše NPZ 2017/18: Informacije18/19

7. 5. 2019 nacionalno preverjanje znanja – slovenščina (6.r, 9.r)
9. 5. 2019 nacionalno preverjanje znanja – matematika (6.r, 9.r)
13. 5. 2019 nacionalno preverjanje znanja – tretji predmet – LUM (9.r)
13. 5. 2019 nacionalno preverjanje znanja – angleščina (6. r)
3. 6. 2019 seznanitev učencev z dosežki NPZ (9.r)
6. 6. 2019 seznanitev učencev z dosežki NPZ (6.r)
14. 6. 2019 razdelitev obvestil o dosežkih učencem 9. razredov
24. 6. 2019 razdelitev obvestil o dosežkih učencem 6. razredov
6. – 10. 6. 2019 vpogled v vrednotene preizkuse (6.r)
3. – 5. 6. 2019 vpogled v vrednotene preizkuse (9.r)
(Skupno 37 obiskov, današnjih obiskov 1)